تولدته!!!!!!از ما هدیه بگیر

Posted on
بدون دسته بندی

فروشگاه شمیران سوپر قصد دارد عزیزانی را که در روز تولدشان در فروشگاه حضور دارند را با همراهانشان در کافی شاپ خود پذیرایی رایگان بعمل آورد.