آرد و سبوس

نمایش 1–24 از 31 نتیجه

آرد و سبوس دو نوع مواد غذایی است که آرد سبوس دار را تشکیل می دهند که این آرد سبوس دار بسیار پر خاصیت و کاربردی در پخت نان.
بعضی از نانوایی ها آرد و سبوس را خودشان با هم مخلوط می کنند و این کار بسیار اشتباه و غیر بهداشتی است .
زمانی که در کارخانه فرایند جداسازی پوسته یا همان سبوس از گندم انجام نشود و هر دو را با هم آسیاب کنند آرد سبوس دار به دست می آید .
آردی که با گندم و پوسته اش تهیه شود بسیار پرخاصیت است و سبوسی که به صورت جدا آسیاب می شود به هیچ عنوان ارزش غذایی ندارد و خالص نیست و مخلوط با کاه و ضایعات دیگر است .

انتهای محصولات

محتوایی برای بارگذاری وجود ندارد

بارگذاری محصولات بیشتر