شور و ترشیجات

 • ترشی انبه

  ترشی انبه

  تومان 59000

  افزودن به سبد خرید
 • ترشی لنبهنا موجود

  ترشی انبه مخلوط

 • زیتون سیاه لوراس

  زیتون سیاه لوراس – loras

 • ترشی پیازفروش ویژه

  ترشی پیاز گرین دل – greendale

  تومان 64000

  تومان 52500

  افزودن به سبد خرید
 • ترشی ساقه ی زنجبیل

  ترشی ساقه زنجبیل

  تومان 75000

  افزودن به سبد خرید
 • ترشی انبه مخلوط شاننا موجود

  ترشی انبه مخلوط شان – shan

 • ترشی انبه شاننا موجود

  ترشی انبه شان – shan

 • دانه ی فلفل سبزنا موجود

  فلفل سبز دان در آب

 • خیار شیرین

  خیار شیرین گرین دیل – green dale

  تومان 16000

  افزودن به سبد خرید
 • ترشی هالوپینونا موجود

  ترشی هالوپینو گل باز – golbaaz

 • ترشی هالو پینو قرمز

  ترشی هالو پینو قرمز گل باز (تند ملایم) – golbaaz

  تومان 9000

  افزودن به سبد خرید
 • ترشی فلفل بی بی

  ترشی فلفل بی بی گل باز (تند) – golbaaz

  تومان 11700

  افزودن به سبد خرید
 • ترشی فلفلنا موجود

  ترشی فلفل زنگوله ای گل باز (تند ملایم) – golbaaz

 • ترشی کیپرزنا موجود

  ترشی کیپرز بن دلز – ben-dels

 • ترشی کیپرز

  ترشی کیپرز ریز ترقی

  تومان 25900

  افزودن به سبد خرید
 • زیتون با هسته

  زیتون درشت با هسته

  تومان 42000

  افزودن به سبد خرید
 • زیتون با خیار شور

  زیتون با مغز خیار شور گرین فیلد – green field

  تومان 26000

  افزودن به سبد خرید
 • زیتون بی هستهنا موجود

  زیتون بی هسته گرین فیلد – green field

 • زیتون با طعم کالاماتا

  زیتون با طعم کالاماتا گرین فیلد – green field

  تومان 26000

  افزودن به سبد خرید
 • زیتون حلقه شدهنا موجود

  زیتون حلقه شده گرین فیلد – green field