شربت های غلیظ

مشاهده همه 23 نتیجه

شربت های غلیظ نیز از آب میوه مخلوط با دو برابر شکر و یک برابر آب به دست می آید که و به عنوان سس میوه و دسر و بستنی و یا تهیه شربت پذیرایی از آنها استفاده کرد.

انتهای محصولات

محتوایی برای بارگذاری وجود ندارد

بارگذاری محصولات بیشتر